Declarația de Confidențialitate

1. Despre această Declarație de confidențialitate

Noi, BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, suntem responsabili de protecția datelor cu caracter personal.

În continuare, denumirea “BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ” va fi utilizată pentru a face referire la toate societățile din grupul de firme.

Prezenta Declarație de confidențialitate are scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce tip de date personale colectăm în legătură cu dumneavoastră, cum le prelucrăm și cum le păstrăm. Această declarație se aplică următoarelor persoane:

Toți foștii, actualii și potențialii clienți ai BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ care intră în contact cu noi. Avem obligația legală de a păstra datele pe care le colectăm despre dvs., inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs. sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont, adresa IP sau informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar.

Prelucrarea se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea, înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea acestora. Ne comunicați informații cu caracter personal atunci când deveniți client, vă înregistrați la serviciile noastre online, completați un formular online, semnați un contract, folosiți produsele și serviciile noastre sau ne contactați prin intermediul unuia dintre canalele noastre.

De asemenea, folosim date care sunt disponibile legal din surse publice, din mass media, sau care sunt furnizate în mod legitim de alte companii sau terți.

2. Tipurile de date pe care le colectăm despre dvs.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ:

Date de identificare, cum ar fi numele, prenumele, data și locul nașterii, adresa de e-mail și adresa IP a computerului sau a dispozitivului dvs. mobil, informații poștale și alte informații utilizate pentru a expedia un document, date de facturare, precum și în cazul în care serviciile poștale sau curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri. Informații financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor tranzacții.

Informații despre computer și conexiune, cum ar fi statisticile privind afișările de pagină, traficul către și de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP și istoricul de navigare.

Informații personale colectate din alte surse.

Social Media. Vă permitem să distribuiți informații pe site-uri de socializare (ex: Facebook) Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informații personale pe care le pastrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizându-ne să accesăm aceste informații, sunteți de acord că putem colecta, utiliza și păstra informațiile furnizate în conformitate cu acest acord de confidențialitate.

În situația în care ne furnizați informații personale despre o altă persoană fizică, trebuie sa faceti acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie să o informați cum colectăm, folosim, dezvăluim și păstrăm informațiile personale în conformitate cu acest acord de confidențialitate.

Datele sensibile

Nu înregistrăm date sensibile privind sănătatea dvs., etnia, credințele religioase sau politice, cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar.

Datele minorilor

Conținutul site-ului și a informațiilor promovate de BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu este destinat minorilor dar conținutul său nu este vătămător pentru aceștia. Nu colectăm informații și date ale minorilor sub 16 ani.

3. Ce facem cu datele dvs. Personale?

Folosim datele dvs. personale doar în scopuri legitime de afaceri. Aceste scopuri includ:

Administrarea. Atunci când încheiem un contract de Prestări servicii între Prestator și Beneficiar avem obligația legală de a colecta datele personale care verifică identitatea dvs. (de exemplu, o copie după cartea de identitate sau pașaport) și de a evalua dacă vă putem accepta în calitate de client. De asemenea, trebuie să cunoaștem adresa și numărul dvs. de telefon pentru a vă putea contacta.

Furnizarea de produse și servicii. Folosim informațiile despre dvs. cu scopul de a evalua dacă sunteți eligibil pentru anumite linii de finanțare.

Marketing personalizat. Putem să vă trimitem scrisori, e-mailuri sau mesaje text pentru a vă oferi sau propune achiziționarea unui produs sau un serviciu pe baza circumstanțelor dvs. Personale.

Furnizarea celor mai potrivite produse și servicii. Atunci când vizitați site-ul nostru web, când sunați la birourile noastre sau vizitați unul dintre birourile noastre, colectăm informații despre dvs. Analizăm aceste informații pentru a identifica nevoile dvs. potențiale și evaluăm adecvarea produselor sau serviciilor. De exemplu, putem să vă sugerăm oportunități de investiții adecvate profilului dvs.

Putem să folosim datele dvs. pentru a vă trimite oferte personalizate prin poștă, e-mail sau pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, la activitățile comerciale sau de marketing direct, cu condiția să nu se suprapună cu clauzele contractuale care prevad altfel.

Prevenirea și detectarea fraudei și securitatea datelor. Avem datoria de a proteja datele dvs. Personale, de a preveni, a detecta și a limita încălcarea securității datelor. Acestea includ informațiile pe care suntem obligați să le colectăm despre dvs., ca de exemplu: în scopul conformității cu regulamentele privind combaterea fraudelor cu fonduri Europoene, a finanțării actelor de terorism sau a fraudei fiscale.

Toate tipurile de date pe care le prelucrăm în orice scop încercam să le reducem sau chiar să evităm pe cât de mult posibil preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. Cui și de ce împărtășim datele dvs?

Putem divulga informațiile despre dvs. sau datele personale unor terțe părți.

Această divulgare de date poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la serviciile noastre, pentru a putea îndeplini obiectul contractului, sau în situația în care pentru prestarea serviciului este necesar absolut necesar aportul unui terț. De asemenea, mai putem divulga informații sau date personale pentru a ne conforma obligațiilor legale naționale, pentru a ne optimiza activitățile de marketing și publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm și să investigăm activitățile frauduloase sau ilegale legate de serviciile noastre. Încercăm totodată să minimizăm cantitatea de informații personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat. Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără obținerea în prealabil a acordului dvs.

Parteneri ai BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ și furnizori de servicii după cum urmează:

În cazul în care folosim alți furnizori de servicii, nu comunicăm decât datele cu caracter personal care sunt strict necesare pentru realizarea unei anumite sarcini sau a unui anumit serviciu.

Furnizorii de servicii ne sprijină cu activități de tipul:

Servicii de curierat, recuperări creanțe, servicii de certificare, servicii de transport, servicii de internet, de transmitere a mesajelor pe e-mail, servicii de telefonie mobilă, servicii de plăți bancare, de mentenanță IT, administrare website, servicii de protecția muncii sau servicii de emitere bonuri valorice.

În toate aceste cazuri partenerii sau furnizorii de servicii aleg să respecte regulamentul european de protecție a datelor.

Reprezentanți de vânzări

Comunicăm informații agenților independenți care acționează în numele nostru. Acești agenți sunt înregistrați în conformitate cu legislația locală și funcționează pe baza unui contract de colaborare cu respectarea clauzelor din Regulamentul de Protecție a Datelor.

Ori de câte ori comunicăm datele dvs. personale la nivel intern, terților, colaboratorilor, furnizorilor se servicii, luăm măsurile de siguranță necesare pentru a le proteja.

5. Drepturile dvs. și cum le respectăm

Respectăm drepturile dvs. în calitate de client sau partener de afaceri iar pentru a expune transparent utilizarea informațiilor dvs. personale vă aducem la cunoștință că drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne solicitați să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și respectivii terți în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către societățile din grupul nostru. Puteți să vă exercitați acest drept online sau telefonic. Vom lua în considerare opoziția dvs. chiar și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

De asemenea, puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți client BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care vă răzgândiți ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje din partea noastră folosind linkul pentru „dezabonare” din subsolul fiecărui e-mail comercial. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ dacă avem obligația legală de a le prelucra; dacă este necesar să încheiem un contract cu dvs.; dacă prin contract ne-am obligat să vă trimitem informații personalizate iar dumneavoastră v-ați obligat să le primiți, chiar dacă ați optat să nu mai primiți mesaje comerciale personalizate.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:

 

  • considerați că informațiile sunt inexacte;
  • prelucrăm datele în mod illegal;
  • BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu mai are nevoie de datele respective dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării într-o acțiune în justiție;
  • v-ați opus utilizării datelor dvs. personale de către BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ în interesele legitime ale firmei;

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați transferarea datele dvs. cu caracter personal direct dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și numai cu consimțământul dvs. sau pe baza unui contract încheiat cu dvs. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă:

 

  • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
  • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ în interesele legitime ale firmei sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale personalizate;
  • BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal, sau o reglementare a Uniunii Europene ori a unui stat membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dvs. cu caracter personal de către BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

 

Dreptul la reclamații

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. De asemenea, atunci cand situatia nu a putut fi rezolvată intre părti, aveți posibilitatea de a vă adresa autorității responsabile pentru protecția datelor.

Exercitarea drepturilor dvs.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile să faceți o modificare a dateor pe care le deținem depsre dumneavoastră ori o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Veți găsi datele de contact ale biroului BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ la finalul acestei Declarații de confidențialitate. Modul în care vă exercitați drepturile depinde de produsul BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ pe care l-ați achiziționat. Exercitarea drepturilor dumneavoastră, se poate efectua (după caz) prin intermediul site-ului nostru web, vizitând sediul nostru central sau prin telefon. Intenționăm să răspundem la cererea dvs. în cel mai scurt timp posibil. În unele cazuri, timpul de răspuns poate fi de până la maximum 72 de ore. Dacă avem nevoie de un timp mai îndelungat pentru a soluționa cererea dumneavoastră, vă vom informa timpul suplimentar care este necesar și vă vom expune motivele justificate ale întârzierii. În fncție de caz, putem respinge cererea dvs. Acolo unde prin lege este permis, vă vom informa de ce am respins cererea dumneavoastră.

6. Datoria dvs. de a furniza datele

Există anumite informații pe care trebuie să le cunoaștem despre dvs., astfel încât să putem începe executarea obligațiilor în calitate de Prestator și să ne onorăm obligațiile contractuale asociate. De asemenea, avem obligația legală de a colecta anumite informații. Fără aceste date, este posibil să nu putem trimite o factura sau să nu putem efectua anumite activități iar fără acestea să nu putem îndeplini obiectul contractului.

7. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal

Aplicăm un cadru intern de politici și standarde la toate nivelurile firmelor noastre pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor și evoluției pieței. În mod specific și conform legii, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate datele dumneavoastră. În plus, angajații BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal sau inutil fără acordul dumneavoastră obținut în prealabil.

8. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Avem dreptul de a păstra datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial. După această perioadă, căutăm soluții fezabile fie să să obținem un nou consimțământ din partea dumneavoastră, fie să arhivăm datele.

9. Contactați-ne

Dacă doriți să aflați mai multe despre politicile BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ în privința datelor și despre modul în care folosim datele dvs. cu caracter personal, puteți să ne trimiteți un e-mail, să ne apelați telefonic sau să ne vizitați la biroul nostrum central. Puteți găsi o listă cu datele de contact la finalul acestei Declarații de confidențialitate.

10. Abonare Newsletter

Vei primi mesaje informative și comerciale indiferent care a fost motivul pentru care te-ai abonat, care a fost propunerea mesajului care te-a convins, vei primi acele informații. Misiunea noastră este să te ajutăm să-ți crești afacerea prin marketing care funcționează.

Tot în acest scop vei primi, din când în când, și mesaje cu scop comercial. Indiferent că este vorba de un produs sau serviciu, mesajul va veni direct de la noi, nu vom oferi datele tale unor terți.

11. Domeniul de aplicare a prezentei Declarații de confidențialitate

Putem modifica prezenta Declarație de confidențialitate pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care BRĂNIȘCAN RADU-VIOREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ prelucrează datele cu caracter personal. Această versiune a fost modificată la 30 august 2019.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitări în scris, la nr de telefon 0772 161 987 sau prin e-mail la: contact@radubraniscan.com